IMG_2517 kopie.jpg
Beste Prijsgarantie
 — 

Privacyverklaring

 

Hotel restaurant brasserie De Roode Leeuw Terborg B.V. gevestigd aan het St.Jorisplein 14 te Terborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Hotel restaurant brasserie De Roode Leeuw, St.Jorisplein 14, 7061 CN Terborg. Hans Ketelaar is de contactpersoon van Hotel de Roode Leeuw. Hij is te bereiken op privacy@deroodeleeuw.com of 0315 - 397 139.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mail adres
* Eventueel de gegevens over activiteiten op onze website
* Betaalgegevens
* Aankoophistorie

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens:

Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van een overeenkomst
* Betalingsverkeer
* Gasttevredenheid
* Verzenden van onze nieuwsbrief, indien u daar toestemming voor heeft gegeven
* Communicatie, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten/producten
* Om goederen en diensten bij u af te leveren
* Uitvoering wettelijke plicht (belastingaangifte BTW)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: privacy@deroodeleeuw.com dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw) bij betrokken is.


Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijk beveiligingen van uw gegevens. Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van alle cookies die wij gebuiken.

Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een nader, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@deroodeleeuw.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Hotel restaurant brasserie de Roode Leeuw neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@deroodeleeuw.com.